Na této stránce jsou použity soubory Cookies. Prosím seznamte se s naším Prohlášením k ochraně osobních údajů a souborům cookie. Užitím naší webové stránky vyjadřujete s tímto Prohlášením svůj souhlas.

 
cs en
Informace o zpracování osobních údajů
Chalupa U Ceďora, IČ 01283821

V návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016
V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
  1. jméno a příjmení
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
  4. telefonní číslo
Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)

.. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl,…
  • tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele
Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)
  • tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby
Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení
  • údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
  • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením
b) Doba archivace
  • údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

4.5.2018 Vladimíra Macková, majitel objektu Chalupa U Ceďora

STAHNOUT V PDF